drama - 6 x 48'

Y Golau

Yn 2002, dedfrydwyd Joe Thomas, crwt golygus 23 oed oedd yn byw ar y cyrion, i’r carchar am ladd Ela Roberts, merch fywiog 15 oed. Er iddo gyfaddef iddo ei llofruddio hi, dyw e byth wedi datgelu lle mae’r corff wedi’i gladdu. Rhywbeth sydd wedi arteithio mam Ela Sharon am bron i ugain mlynedd. Wedi iddi glywed bod Joe ar fin cael ei ryddhau, mae’r newyddiadurwr uchelgeisiol Cat Donato yn dychwelyd i’r ardal i ddarganfod y gwir, beth bynnag fo’r gost. Mae’n datgelu stori o gam-drin, twyll a chariad cudd.

Blwyddyn

2022

Darlledwr

S4C, Channel 4 and Sundance Now

Cyfarwyddwyr

Andy Newbery, Chris Forster

Awdur

Regina Moriarty, Sian Naomi, Anwen Huws

Cast

Alexandra Roach, Iwan Rheon and Joanna Scanlan